2009

1. Platz

Dr. Kersten Roselt
„Indian summer am Dempster Highway, Yukon”

2. Platz

Andreas Schaubs
„Er liebte schon als kleiner Junge Bauklötzchen”

3. Platz

Daniela Zeunert
„Ruhe vor dem Sturm, Nordsee”